O.C.G.N.V. Mechelen / Onze Club Gaat Nooit Verloren - Roderik Rotting 31 juli, 15 — portfolio

Gedreven door nieuwsgierigheid houd hij ervan om werelden te ontdekken en te analyseren. “Het voelt als een voorrecht om als outsider in een wereld te kunnen rondkijken die zich normaal gesproken niet zomaar openstelt.”

In het bijzonder is hij gefascineerd door thema’s als verbondenheid en gemeenschapszin. Het zijn fenomenen die appelleren aan onze diepste instincten en onlosmakelijk verbonden zijn met ons bestaan. Hoe de identiteit van het individu eraan verbonden is, de schoonheid en de schaduwkanten die het kan hebben zijn aspecten die tot zijn verbeelding spreken.

© Roderik Rotting

© Roderik Rotting

“Ik maak gebruik van zowel film als fotografie. Film is een interessant gereedschap, omdat het me naast beeld ook de controle geeft over tijd en geluid. Het fotografische beeld bemin ik om zijn uitzonderlijke kwaliteiten tot monumentaliseren. Het pastorale landschappelijke beeld speelt een belangrijke rol in mijn beeldtaal. Het toont een geografische identiteit die vaak de outline vormt van mijn verhalen. Ik gebruik heldere kleuren en een grafische opbouw in mijn beeld. Dit geeft de suggestie van een objectieve benadering al claim ik niet de waarheid te presenteren en neem ik soms de regie in eigen hand."

“Als auteur streef ik ernaar om scherpzinnig werk te maken met een focus op schoonheid, filosofie en geschiedenis.”
Het project waarmee hij onlangs afstudeerde aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag: O.C.G.N.V. Mechelen / Onze Club Gaat Nooit Verloren.

© Roderik Rotting

© Roderik Rotting

© Roderik Rotting

Roderik is aan het woord: “Mechelen is een dorp met ruim 2000 inwoners en telt maar liefst 36 verenigingen. Iedereen is er wel lid van één vereniging, de meesten zelfs van meer dan één. Mechelen is een kleine gemeenschap waar publiek en privaat nauw met elkaar verbonden zijn en sociaal-maatschappelijke status gebaseerd is op de inzet voor de gemeenschap.

Dit werk gaat over meer dan een dorp met een actief verenigingsleven alleen, het gaat over sociale cohesie. Verenigingsleven brengt een vorm van gemeenschapszin met zich mee die als bevorderlijk wordt ervaren voor het leefklimaat. Het voorziet in een sociaal-maatschappelijke netwerk waar een emanciperende werking vanuit gaat. Sinds de jaren zestig is er echter landelijk een sterke terugloop te zien in het aantal lidmaatschappen van verenigingen.

© Roderik Rotting

© Roderik Rotting

Het ontstaan van verenigingen begon rond 1880 en kende destijds zijn grondslag in een behoefte aan maatschappelijk organisatie gebaseerd op verzuiling. Een structuur die bedoeld was als nut, maar na verloop van tijd verwerd tot een vorm van vermaak. Maar, ook de voorkeuren voor vermaak veranderde sterk onder aanvoering van gestegen welvaart, er ontstond een sterke voorkeur voor individueel georiënteerd vermaak. Met name in de grote steden is deze trend sterk zichtbaar en zijn de klassieke combinaties van verbondenheid en vermaak tegenwoordig schaars.

Het sociaal-maatschappelijke netwerk dat hand in hand ging met het verenigingsleven heeft onder deze moderne trends te lijden gehad. In economische goede tijden zijn de banden verwaterd door individualiteit en consumptie gerichte oplossingen. Nu het economisch minder gaat en we weer meer op elkaar zijn aangewezen, ontstaan er allerlei initiatieven om de sociale leegte op te vullen. We willen weer ruilen, delen, helpen en meedoen. Er wordt gezocht naar manieren om verbondenheid en gemeenschapszin op lokaal niveau te organiseren.

© Roderik Rotting

© Roderik Rotting

© Roderik Rotting

Fascinerend aan deze processen is hoe de perceptie van de individuele en de gemeenschappelijke identiteit gestalte krijgt. Hoe waarden en normen opnieuw worden geformuleerd en principes opnieuw gestalte krijgen. Mijn werk herinnert eraan dat een maatschappij, juist in moeizame tijden, er baat bij heeft om van het eigen verleden te leren. Ouderwets zou zomaar ineens heel modern zou kunnen zijn.”

roderikrotting.format.com


New Dawn is gestopt editorial — 1 februari

New Dawn is gestopt. New Dawn was een platform voor hedendaagse Nederlandse fotografie waar talent een podium werd geboden. Twee jaar en duizend posts later houdt New Dawn op te...

↠ read more

Van architectuur naar fotografie. Een interview met Dirk Hardy. interview — 1 februari

Anouk Dingelstad (1989, Amsterdam) werkte voorheen als creative producer/artbuyer bij KesselsKramer en als fotografie & new business agent. Voor ons interviewt ze...

↠ read more

Eli Dijkers en zijn parallelle wereld vol zwart-wit portfolio — 1 februari

“Het mooie is niet gecultiveerd, het lelijke is niet een probleem.” Eli Dijkers toont op de grens van het journalistieke een poëtische kant van ons alledaagse...

↠ read more

Nanda Meijer - Dag gedachten portfolio — 31 januari

Nanda Meijer maakte elke dag een foto met haar polaroid camera en schreef er dan bij waar ze op dat moment aan dacht. Het project ontstond omdat ze het altijd al interessant heeft...

↠ read more

Maarten Kuypers en zijn noodzaak tot herhaling portfolio — 31 januari

Kosmopolitische omgevingen als New York betekenen chaos. Want waar maak je verbinding mee als je gebombardeerd wordt met beeld en geluid? De meeste mensen staan in...

↠ read more

Danielle van der Schans - Hotel Linate portfolio — 30 januari

Tijdens haar bezoek aan Milaan viel het Danielle van der Schans op dat er veel Noord Afrikaanse, Eritrese vluchtelingen zich in de metropool bevinden. Zoekende naar een baan en...

↠ read more

Rogier ten Hacken - Existence portfolio — 30 januari

Fotografie is iets waar Rogier ten Hacken altijd mee bezig is. Hij kan niet anders; het is hoe hij in het leven staat en het is voor hem een manier geworden om het leven meer te duiden....

↠ read more

Nederlands Fotomuseum - Quickscan #2 editorial — 29 januari

Quickscan. Een vluchtige inventarisatie: onvolledig, tastend, het begin van een dialoog en een eerste bepaling van de verschillende posities in het veld. De Nederlandse...

↠ read more

I can’t put my finger on it - Karmen Ayvazyan portfolio — 29 januari

Het werk van Karmen Ayvazyan toont ongewone situaties waarbij eenvoud gepaard gaat met een bepaalde complexiteit. Zo gaat Karmen steeds op zoek naar een wisselend spel van het...

↠ read more

Quintessence event — 28 januari

Zondag 13 februari opent de tweevoudige expositie Quintessence met werk van Popel Coumou en Charlott Markus bij Dapiran Art Project Space in Utrecht. Quintessence belicht het...

↠ read more